Choroby układu krążenia odgrywają znaczącą rolę w medycynie wewnętrznej koni. Początkowo zwraca się uwagę na istniejące już wcześniej warunki, które mogą mieć związek z chorobami układu krążenia. Następnie koń zostaje specjalistycznie zbadany w spoczynku oraz trakcie wysiłku kontrolowanego. Z racji , że wiele chorób układu krążenia związane jest z przewlekłymi chorobami płuc, aparat oddechowy musi  również zostać  intensywnie zbadany. Oprócz osłuchiwania tchawicy, płuc i serca, cenne informacje  na temat zaopatrzenia krwi w tlen oraz wydajności aparatu oddechowego  dostarcza nam gazometria krwi tętniczej, przeprowadzona w spoczynku i po wysiłku. Badanie powysiłkowe dostarcza z reguły również dodatkowe informacje na temat funkcjonowania płuc i serca. Dzięki dodatkowym badaniom krwi ( badanie  poziomu troponiny) można potwierdzić ostre uszkodzenia mięśnia sercowego. Zaburzenia tworzenia się impulsu sercowego  i jego przewodzenia można wykazać za pomocą telemetrycznego EKG ( przenośnego EKG) w spoczynku, podczas wysiłku na lonży oraz pod jeźdźcem, jak również za pomocą badania holterowskiego (całodobowego badania rytmu serca). Podczas badania ultrasonograficznego serca, aparat USG musi być wyposażony w specjalne oprogramowanie. Za pomocą  sektorowej głowicy można przedstawić określone ujęcia komór serca. Na podstawie określonych, standardowych ujęć  można dokonać różnych  pomiarów  komór serca.

Konie z głęboką klatką piersiową i otyłe, jak np. konie zimnokrwiste posiadają fizjologiczną barierę, która ogranicza  przeprowadzenie u nich badania ultrasonograficznego. Dzięki  technice dopplerowskiej można zobrazować kolorystycznie kierunek przepływu krwi. Jeśli  występują  turbulecję  lub zawirowania w krwiobiegu, zostają one  przedstawione  przez aparat za pomocą kolorów od zielonego do żółtego. Za pomocą  badania ultrasonograficznego serca można  uzupełnić poprzednie badania o cenne informacje na temat wrodzonych i nabytych uszkodzeń mięśnia sercowego, defektów przegrody sercowej, zmian na zastawkach i zmian w  przepływie krwi. Leczenie niewydolności zastawek i arytmii jest możliwe i prowadzi do podniesienia dobrobytu i sprawności konia. Jeśli wystąpią problemy,  zaleca się co pewien okres czasu, np. co roku przeprowadzić badania kontrolne, aby  wszelkie pogorszenia wyników  w miarę szybko rozpoznać i ocenić sprawność fizyczną, jak i możliwości użytkowania konia.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok